четверг, 31 января 2008 г.

ВИЕТНАМ – ВИСЛАВА ШИМБОРСКА

Девојко, како се викаш? - Не знам.
Кога се роди, од каде потекнуваш?- Не знам.
Зошто си ископала јама во земјата?- Не знам.
Од кога се криеш тука?- Не знам.
Зошто ме касна за средниот прст?- Не знам.

Дали знаеш дека нема да ти направиме ништо лошо?- Не знам
На чија страна си?- Не знам.
Сега е војна, мора да одбереш.- Не знам.
Дали твоето село се уште постои?- Не знам
Дали се ова твои деца?- Да.

Препев од полски: Виолета Димовска

Комментариев нет: