четверг, 31 января 2008 г.

ВЉУБЕНОСТ - ЉУДМИЛА ВИЉКИНА

Не ја сакам љубовта, ами ја сакам вљубеноста,
Таинственоста на некој збор,
Нарочното смеење, исклучителниот звук на секој чекор,
Срамежливите погледи на страста и умиленоста.

Ја сакам надминливата збунетост,
Во безгрижното трошење проживеаните часови,
Лутањето долж опасните брегови,
И стравот со срцето да се осети задлабоченост.

Го сакам моментално создадениот кумир:
Неговиот миг новото ќе го урне.
Љубовта е тага. Вљубеноста - голем пир.

Разумот безгрижните огнови не ќе ги згасне.
Љубовта е како смрт. Вљубеноста, пак, како сон.
Вљубениот - сновиденија гледа он.

Препев од руски: Емил Ниами

Комментариев нет: