вторник, 5 февраля 2008 г.

НОВА АНАТОМИЈА - ДАНИИЛ (ИВАНОВИЧ ЈУВАЧОВ) ХАРМС

На едно малечко девојче на носот му израснаа две сини панделки. Тоа беше особено редок случај, зашто на едната панделка беше напишано “Марс”, а на другата “Јупитер”.
1935
Превод од руски: Емил Ниами

Комментариев нет: