вторник, 5 февраля 2008 г.

ПЧЕЛА - МАРИЈА ПАВЛИКОВСКА ЈАСНОЖЕВСКА

Ќе полетаме ли во тие далечни краишта,
за да добиеме уште малку огорченост,
од таа есенција,
од тој горчелив мед,
со кој наскоро ќе биде
преполнето улиштето златно
на мојата егзистенција?

Препев од полски: Емил Ниами

Комментариев нет: