пятница, 1 февраля 2008 г.

r-p-o-p-h-e-s-s-a-g-r - Едвард Естлинг (И. И.) Камингс

r-p-o-p-h-e-s-s-a-g-r

who

a)s w(e loo)k

upnowgath

PPEGORHRASS

eringint(o-
aThe):l

eA

!p:

S a

(r

rIvInG .gRrEaPsPhOs)

to

rea(be)rran(com)gi(e)ngly

,grasshopper;

Заб. прев. Популарно наречениот „Скакулец„ на Камингс е една од мистериите што преведувачите ширум светот подолго време се обидуваат да ја одгонетнат. Во литературата оваа песна на Камингс е основен пример за звуковиот карактер во поезијата, кој со помош на подражавање му дава на читателот несознаени восприемања на поезиијата преку присеќавање од секојдневниот живот.

Комментариев нет: