пятница, 1 февраля 2008 г.

ДАМИТЕ ОД КЕМБРИЏ ШТО ЖИВЕАТ ВО МЕБЕЛИРАНИ ДУШИ – ЕДВАРД ЕСТЛИНГ (И. И.) КАМИНГС

Дамите од Кембриџ што живеат во мебелирани души
се грди и безгрижни
(исто, и со црковно-протестантски благослов
ќерки, немиросани и духовно безвредни)
веруваат во Исус и Лонгфелоу* и двајцата мртви,
и постојано заинтересирани за многу нешта --
и додека пишувам една уште
ужива во плетењето на прсти да не е е полјакиња?
можеби. Додека постојани лица шараат бараат
скандал за г-ѓа Н и професорот Д
... на дамите од Кембриџ не им е галје, над
Кембриџ ако понекогаш во неговата кутија од
пурпурни неба и безагли, месечината
брбла како парче од лута бомбона.

* Хенри Вадсворт (1807-1882), американски поет

Препев од англиски: Љупчо Петрески

Комментариев нет: