пятница, 1 февраля 2008 г.

ГАЛЕБ - МАРИЈА ПАВЛИКОВСКА ЈАСНОЖЕВСКА

Тагата над мене шепоти.
Ме допира галебот со крилото свое.
Истиот тој ли е постојано?
Не знам! Не знам…

Препев од полски: Емил Ниами

Комментариев нет: