пятница, 1 февраля 2008 г.

ПОДОБРО ВОСКРЕСНУВАЊЕ – СИЛВИЈА ПЛАТ

Немам мудрост, немам ни зборови, ни солзи;
Срцево во мене е како камен
Зар му е забрането и да се надева или плаши;
Погледни десно, погледни лево, се превиткувам осамена;
Моиве очи се отворени, но замаглени од тага
Ни вечните ридови не ги гледам;
Животов ми е како паднат лист;
Исусе, докрајчи ме.

Препев од англиски: Љупчо Петрески

Комментариев нет: